Chính trị
Cập nhật: 8 : 5' : 14'' (GMT+7) - 11 / 8 / 2017
MTTQ tỉnh
Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

Thực hiện Đề án số 01 ngày 5-5-2015 và Hướng dẫn số 21 ngày 10-6-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền (TTTT) của MTTQ Việt Nam”, hàng năm MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch “Đổi mới công tác TTTT” trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT (gọi tắt là Đề án).

Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác TTTT, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (trên Báo Đồng Khởi); chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân (trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre); ra mắt và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam tỉnh. MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng việc xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống Mặt trận thông qua lực lượng cộng tác viên nắm dư luận xã hội và tình hình nhân dân; phát huy vai trò người uy tín để làm công tác tuyên truyền đến địa bàn dân cư. MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, Bình Đại tổ chức được hội nghị giao ban dư luận xã hội, các đơn vị khác tổ chức hội nghị lồng ghép… Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo trong công tác TTTT như Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre… Thông qua đây, MTTQ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận; các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương, kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, thông qua tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND để nắm bắt, thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kiến nghị đến các ngành chức năng giải quyết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì việc tiếp công dân vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn và chuyển các ngành chức năng giải quyết các vấn đề nhân dân kiến nghị.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án và kế hoạch thực hiện hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Theo đó, kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo, TTTT của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cán bộ phụ trách dư luận xã hội, tuyên truyền miệng, lực lượng cộng tác viên. Đồng thời, tập huấn kỹ năng cơ bản về viết tin, bài cho cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp.

Thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, phát huy hơn nữa vai trò tích cực của các phương tiện truyền thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả TTTT trên chuyên trang Báo Đồng Khởi phục vụ sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre và trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh. Sử dụng có hiệu quả Thông tin công tác Mặt trận của Mặt trận Trung ương, Báo Đại Đoàn Kết.

Vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần Đồng khởi mới. Định kỳ có những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân.        

 • Hồ Thu

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc tại Bến Tre (20 / 8 / 2017)
    Kiểm tra, cân nhắc khi cấp phép hoạt động kinh doanh game bắn cá (18 / 8 / 2017)
    Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân (18 / 8 / 2017)
    Đưa sinh hoạt chuyên đề trở thành việc làm thường xuyên (18 / 8 / 2017)
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan (18 / 8 / 2017)
    Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Bến Tre (18 / 8 / 2017)
    Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt (18 / 8 / 2017)
    Khắc phục tai nạn giao thông trên cầu, đường tỉnh 887 (16 / 8 / 2017)
    Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (16 / 8 / 2017)
    Đưa Cách mạng Tháng Tám đi đến thành công (16 / 8 / 2017)
    Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại Bến Tre (16 / 8 / 2017)
    Tuyên truyền những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre (16 / 8 / 2017)
    Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (15 / 8 / 2017)
    Những kết quả đáng ghi nhận (14 / 8 / 2017)
    Thành lập Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre (14 / 8 / 2017)
    Sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường (14 / 8 / 2017)
    2 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (14 / 8 / 2017)
    Động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (11 / 8 / 2017)
    Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm (11 / 8 / 2017)
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã (11 / 8 / 2017)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn