Chính sách pháp luật
Cập nhật: 7 : 14' : 45'' (GMT+7) - 15 / 8 / 2016
Mức chi tiền thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 14-7-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã ký Quyết định số 1628 về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 và được tính trên mức lương cơ sở (MLCS) quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2016. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh xin giới thiệu một số điểm chính tại quyết định này.

I. Danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” thưởng 4,5 lần MLCS, được quy đổi tiền thưởng là 5,45 triệu đồng. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thưởng 3,0 lần MLCS (3,63 triệu đồng). Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thưởng 1,0 lần MLCS (1,21 triệu đồng). Danh hiệu “Lao động tiên tiến” thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng).

2. Đối với tập thể: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” thưởng 0,8 lần MLCS (970 ngàn đồng). Danh hiệu “Gia đình văn hóa” (130 ngàn đồng), trường hợp tiêu biểu được kèm theo tiền thưởng 0,1 lần MLCS. Danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” thưởng 24,5 lần MLCS (29,65 triệu đồng). Danh hiệu “Cờ thi đua cấp tỉnh” thưởng 15,5 lần MLCS (18,76 triệu đồng).

II. Huân chương các loại

1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau: “Huân chương Hồ Chí Minh” thưởng 30,5 lần MLCS (36,91 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhất thưởng 15,0 lần MLCS (18,15 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhì thưởng 12,5 lần MLCS (15,13 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng ba thưởng 10,5 lần MLCS (12,71 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất thưởng 9,0 lần MLCS (10,89 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” thưởng 7,5 lần MLCS (9,08 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm” thưởng 4,5 lần MLCS (5,45 triệu đồng).

2. Tập thể được tặng thưởng huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau: “Huân chương Hồ Chí Minh” thưởng 61 lần MLCS (73,81 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhất thưởng 30 lần MLCS (36,3 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhì thưởng 25 lần MLCS (30,25 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng ba thưởng 21 lần MLCS (25,41 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất thưởng 18 lần MLCS (21,78 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” thưởng 15 lần MLCS (18,15 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm” thưởng 9 lần MLCS (10,89 triệu đồng). 

III. Danh hiệu vinh dự nhà nước

Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  thưởng 15,5 lần MLCS (18,76 triệu đồng). Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thưởng 15,5 MLCS (18,76 triệu đồng). Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thưởng 31 lần MLCS (37,51 triệu đồng). Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân” thưởng 12,5 lần MLCS (15,13 triệu đồng). Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú” thưởng 9,0 lần MLCS (10,89 triệu đồng).

IV. Bằng khen, Giấy khen

1. Đối với cá nhân: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). “Bằng khen cấp tỉnh” thưởng 1,0 lần MLCS (1,21 triệu đồng). Cá nhân được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng). Cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã  thưởng 0,15 lần MLCS (190 ngàn đồng).

2. Đối với tập thể: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thưởng 3 lần MLCS (3,63 triệu đồng). “Bằng khen cấp tỉnh” thưởng 2,0 lần MLCS (2,42 triệu đồng). Tập thể được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,6 lần MLCS (730 ngàn đồng). Tập thể được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng).

V. Huy chương, Kỷ niệm chương

Cá nhân được tặng Huy chương các loại thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương thưởng không quá 0,6 lần MLCS (730 ngàn đồng).

 • V.Tới

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Chính sách thuế mới (26 / 2 / 2018)
    Một số quy định mới về thu bảo hiểm xã hội (23 / 2 / 2018)
    Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (2 / 2 / 2018)
    Đề xuất bổ sung sửa đổi nội dung dự thảo Luật Giáo dục (29 / 1 / 2018)
    Bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ ngân sách địa phương để tham gia xuất khẩu lao động (10 / 1 / 2018)
    Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người chăn nuôi lợn (14 / 12 / 2017)
    Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2018 (12 / 12 / 2017)
    Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (8 / 12 / 2017)
    Chương trình cho vay nhà ở xã hội (8 / 11 / 2017)
    Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu (5 / 11 / 2017)
    Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp (25 / 10 / 2017)
    Cần nhanh chóng giải quyết nợ đọng (23 / 10 / 2017)
    Bảo hiểm xã hội đối với công an xã (18 / 10 / 2017)
    Quy định mới liên quan đến mẫu thẻ bảo hiểm y tế (13 / 10 / 2017)
    Chính sách thuế mới (10 / 10 / 2017)
    Chương trình cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài (13 / 9 / 2017)
    Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 (18 / 8 / 2017)
    Hỗ trợ chi phí thuốc BHYT cho người nhiễm HIV (15 / 8 / 2017)
    Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (30 / 6 / 2017)
    Tỷ lệ hưởng lương hưu thấp khi nghỉ hưu sớm (16 / 6 / 2017)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Mức chi tiền thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn